Chế độ toàn trị Trung Cộng – Mối đe dọa cho Việt Nam và các quốc gia láng giềng