Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ Elijah Cummings qua đời