CDC Hoa Kỳ cấp 3,9 triệu đôla để chống Covid-19 tại Việt Nam