Các Thượng Nghị Sĩ chỉ được uống nước hoặc sữa trong phiên tòa luận tội TT Trump?