Các quốc gia châu Á đối mặt với làn sóng virus 'nhập khẩu' từ bên ngoài