Các nghị sĩ Dân chủ Manchin, Jones, Sinema có thể bỏ phiếu để tha bổng ông Trump