Các Giám Mục New York phản đối thống đốc Cuomo cắt giảm trợ cấp cho người nghèo