Các công ty Quốc tế 'cẩn trọng' hơn với thị trường VN?