California tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì virus Corona