Đức Tổng Giám Mục Aquila của Denver thẳng thắn phê phán Sơ Simone Campbell và ca ngợi Sơ Deirdre Byrne