Đức Thánh Cha dâng lời nguyện lên Đức Mẹ xin che chở trước đại dịch coronavirus