Cả thế giới ngỡ ngàng trước tuyên bố của Dân biểu đảng Dân Chủ USA đòi phải rỡ bỏ tượng Cha thánh Damien!