Cô giáo giảng dạy môn cơ thể học cho học sinh bằng cách mặc đồ bó sát da