Cư dân mạng Việt Nam trút nỗi giận lên « bệnh nhân 17