Cờ đỏ bị hạ, cờ vàng lại ngạo nghễ tung bay tại Houston