Bush ‘cha’ từng bí mật bảo trợ một bé trai Philippines trong 10 năm