Buổi vận động tranh cử của TT Trump ở Tulsa lập kỷ lục đăng ký tham dự