Buổi Hội Ngộ Cuối Năm Với Cựu HQ Đại Tá Nguyễn Xuân Sơn.