Bầu cử tổng thống Mỹ: Lần đầu tiên Bloomberg tham gia tranh luận