Báo Việt rút bài TT Trump ‘chúc mừng Việt Nam’ vụ virus Corona