Báo nước ngoài nêu “chìa khóa” giúp Việt Nam ứng phó làn sóng Covid-19 mới