Bệnh viện Tây Ban Nha quá tải, bệnh nhân Covid-19 chết khi chờ nhập viện