Bệnh nhân số 61 Việt Nam đã hành lễ với 300 người trước khi xét nghiệm dương tính với COVID-19