Bloomberg đủ điều kiện để dự cuộc tranh luận giữa các ứng cử viên Đảng Dân chủ