Biển Đông, một trong những điểm nóng nhất của Mỹ năm 2019