Biển Đông: Mỹ phản đối Trung Cộng là động thái ‘dọn đường’