Biển Đông: 'Mỹ gửi tín hiệu mạnh làm Trung Cộng khó chịu'