Bác sĩ Mỹ kêu gọi ngừng đưa xúc xích vào bữa ăn trưa của học sinh