Bắc Kinh tung tin "đã triển khai tên lửa diệt mẫu hạm" để dọa Mỹ?