Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ thăm Mông Cổ, với tầm ngắm Bắc Kinh