Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam công khai lên án Trung Cộng xâm phạm vùng biển Việt Nam