Bà Thái Anh Văn tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Đài Loan nhiệm kỳ hai