Bỏ tù nhà báo : Trung Cộng nhất thế giới, Việt Nam hạng nhì châu Á - Tú Anh