Bà Pelosi: TT Trump không thể thuyết phục bà về tường biên giới