Bộ Ngoại Giao Pháp triệu Đại sứ Trung cộng để phản đối vì một số hoạt động tuyên truyền công kích phương Tây