Bộ Ngoại giao lên tiếng về việc phản đối Thành Long đến Việt Nam