Bộ lạc cho phụ nữ “quan hệ” thoải mái, lấy bao nhiêu chồng cũng được