Bộ Chính trị - Nhân tai ‘chưa bao giờ như thế này’!