Đau lòng 3 thanh niên gốc Việt bị xe đụng thiệt mạng khi thay bánh trên xa lộ