ASIA TIMES SQUARE TƯNG BỪNG TRONG NGÀY TỔ CHỨC CHỢ HOA LẦN THỨ 12 MỪNG XUÂN KỶ HỢI