Anh triệu đại sứ Trung Cộng, vạch lộ trình đón 3 triệu dân Hong Kong