Anh sẽ 'không ngoảnh mặt', nếu cần thiết sẽ đón gần 3 triệu dân Hong Kong