Anh lên án Iran dùng tàu chiến cản trở lưu thông ở eo biển Ormuz