7.000 người ở Mỹ bị lừa mua nước rửa tay khô từ Việt Nam