62 năm sau, Bắc Kinh sử dụng lá bài bán nước Phạm Văn Đồng