54 nhà khoa học Mỹ bị mất việc do có mối liên hệ với Trung Cộng