40 lò hỏa táng di động thiêu 200 tấn xác mỗi ngày được chi viện gấp cho Vũ Hán