39 thi thể trên xe container ở Anh là ‘công dân Trung Cộng’