2019 khép lại: một năm lắm lo âu cùng nhiều hy vọng