2 thợ làm tóc nhiễm Covid-19 phục vụ 139 khách nhưng không ai lây bệnh. Lý do rất bất ngờ